BERITA

AGENDA

PENGUMUMAN

BEASISWA

Nilai Praktikum Riset Akuntansi Angkatan 2014

201410170311001 Nahratul Elmah A
201410170311002 Lisa Mirdianti A
201410170311003 Muhammad Azhar Rasyiid  
201410170311004 Mulia Annisa Winursita B+
201410170311005 Ersa Erustina B+
201410170311006 Sri Beby Novita Irawan B+
201410170311007 Diska Natul Laili  
201410170311008 Tri Saputra  
201410170311009 Nurista Adenia Wulandari A
201410170311010 Cep Dianul Adhan A
201410170311011 Nurul Huda A
201410170311012 Ita Wahyuningtyas B+
201410170311013 Uzair Taha A
201410170311014 Ikramina Harliesty E
201410170311015 Febrina Asti Kiama  
201410170311016 Elfa Fardyanti Laoda A
201410170311017 Leo Candra A
201410170311018 Vina Nur Aini A
201410170311019 Marvel Julian E
201410170311020 Afriski Trisya Putra  
201410170311021 Muhammad Luthfi Fathan A
201410170311022 Talha Indayanti Kunup A
201410170311023 Puji Rahayu  
201410170311024 Chesaria Meidina  
201410170311025 Inka Tiara Gustina A
201410170311026 Ivon Neo Castila A
201410170311027 Yeni Yuliani A
201410170311028 Reny Mony B+
201410170311029 Rahmad Bambang Seprianto Jamaludin A
201410170311030 Firsha Nuri Auliyah A
201410170311031 Shidqi Mawla Syuhada  
201410170311032 Riza Safitri B+
201410170311033 Diana Intan Lusya A
201410170311034 Alimatul Akhyu Al-ulya B+
201410170311035 Wiwik Supianingsih A
201410170311036 Kartiko Tejo Laksono B+
201410170311037 Nadiabayu Krisnawati A
201410170311038 Gusti Muhammad Yunizar Asril Abdul Razak A
201410170311039 Dwi Harianto A
201410170311040 Dwi Kusuma Indiarti B+
201410170311041 Marita Aldiana B+
201410170311042 Amelya Onny Algadri A
201410170311043 Maulida Citra Wulansari D
201410170311044 Lia Yuli Kurtiana A
201410170311045 Dhinar Ramadhaniar Pramestyaningrum E
201410170311046 Adelia Puspanagari A
201410170311047 Citra Anggun Kusumastuty  
201410170311048 Rismalia Swandayani Ningrum A
201410170311049 Moch. Muklis A
201410170311050 Irfan Arsyadi A
201410170311051 Muhammad Rifqi Alfiannoor  
201410170311052 Endang Sri Handayani A
201410170311053 Mohammad Ilham Dwi Putranto A
201410170311054 Aditya Bhaskoro A
201410170311055 Erika Sulistyorini  
201410170311056 Kakung Achmad Sudari  
201410170311057 Berril Majdy B+
201410170311058 Eldira Fitri Ayu Damayanti  
201410170311059 Ari Fadhila Putri A
201410170311060 Hidayatul Arohmah A
201410170311061 Baiq Maulida Riska Farisa  
201410170311062 Lalu Priya Ajinugraha Wardi  
201410170311063 Prawita Wimalaswasti Setyanto  
201410170311064 Muhammad Ghozi Naufal Faiq Parulian  
201410170311065 Reny Shofiyah A
201410170311066 Harisma Harya Dillah A
201410170311067 Rania Rachmi Syahira E
201410170311068 Vabella Eka Rahmawati  
201410170311069 Fathia Arsy Pitaloka Nusantoro  
201410170311070 Duwi Prebriyuwati Ningsih  
201410170311071 Dea Miftachur Rohmah Sari  
201410170311072 Octalia Irawati A
201410170311073 Chandra Dwiki Putra Ningtyas B+
201410170311074 Yeyen Susanti A
201410170311075 Nur Azizah  
201410170311076 Nurtya Laili Adnin  
201410170311077 Gatra Dyah Christianti A
201410170311078 Erwin Sardy  
201410170311079 Nida`urrahmah  
201410170311080 Amalia Tafakurniawati  
201410170311081 Dhea Chartika Sari  
201410170311082 Ryan Ahmad Saputra  
201410170311083 Sheena Nattasya  
201410170311084 Disella Erangga Restu Pradita B+
201410170311085 Ananda Putri Endah Kusuma Wardani  
201410170311086 Danis Afgia Fuadi A
201410170311087 Dewi Sulastri E
201410170311088 Dwi Agustina Ristiani A
201410170311089 Sri Wahyuni A
201410170311090 Nurul Saffia Putri  
201410170311091 Ryan Chandler Kusworo B+
201410170311092 Jamiatun Makni A
201410170311093 Imran Rumodar  
201410170311094 Nabila Leiliya A
201410170311095 Rahayu Novianti A
201410170311096 Inka Ratnasari  
201410170311097 Lina Chusnul Muda Wamah A
201410170311098 Mike Widiyayanti B+
201410170311099 Sofa B
201410170311100 Sahnaz Intan Mardiana  
201410170311101 Erinta Tria Yulianda A
201410170311102 Dagor Tri Setyo B+
201410170311103 Jul Ahmad Amin B
201410170311104 Putri Wulandari A
201410170311105 Mahdi Harish Rahman  
201410170311106 Bella Dara Tista A
201410170311107 Risdia Islamiati Shaimah A
201410170311108 Dessy Permata Sari A
201410170311109 Nadiya Attamimi  
201410170311110 Putri Adelia Firdausi A
201410170311111 Christyandita Wulansari A
201410170311112 Fikri Arizhal Fahmi B+
201410170311113 Hanindiya Wahyu Mu`aafii B+
201410170311114 Fikri Akbar Nurmahdito B+
201410170311115 Mohamad Basofi A
201410170311116 Savita Putri Rizky Auliya  
201410170311117 Aldi Irianto Parry B+
201410170311118 Anika Septia Firstyara A
201410170311119 Dwiki Maulana Pradipta B+
201410170311120 Rahmad Fauzi A
201410170311121 Renta Putri Hardiyanti Waskita A
201410170311122 Ade Damar Kusuma A
201410170311123 Indi Widiarsih A
201410170311124 Rizal Dwirama Martdiandi Lubis  
201410170311125 Mayasari A
201410170311126 Bagas Ardian Rizkita A
201410170311127 Siti Mas Ullah  
201410170311128 Wiwik Okasari A
201410170311129 Mila Kamilia Putri  
201410170311130 Tommy Yuwono  
201410170311131 Sri Nuraini Zaeneli A
201410170311132 Olivia Rahmala Ihwan B+
201410170311133 Shela Theresia Sandy  
201410170311134 Lita Budiarti  
201410170311135 Arief Rizky Ramadhan A
201410170311136 M. Zainul Bahar Noor A
201410170311137 Qonie Shabira  
201410170311138 I Gede Surya Krisna Murthi B
201410170311139 Dinah Husniah A
201410170311140 Sigit Pria Wicaksana  
201410170311141 Sri Uthari Hasir A
201410170311142 Sharah Larasati Sukirno A
201410170311143 Sayyid Abiy Yudihana  
201410170311144 Abdul Malik Fajar  
201410170311145 Ayu Dwi Cahyani B+
201410170311146 Nita Zulfitri  
201410170311147 Daniswara Shita Devi  
201410170311148 Dinda Hanum Rayna Putri  
201410170311149 Dian Puspita Arum  
201410170311151 Diandra Octiviandi  
201410170311152 Fadhilah Afsari Rusyidah A
201410170311153 Rufaida Azizah A
201410170311154 Mohamad Andik Ikhsan Setiawan A
201410170311155 Santy Dwi Noviyanti  
201410170311156 Mutiara Wahyu Ningtias A
201410170311157 Galang Yudhamara B+
201410170311158 Widya Nur Annisa A
201410170311159 Prindayu Arum Rhamadani  
201410170311160 Dian Ramadhanti A
201410170311161 Muhammad Iqbal  
201410170311162 Mohamad Idror Ardani  
201410170311163 Cika Cindy Pramudya Wardani  
201410170311164 Dewi Rahmawati  
201410170311165 Mardiana Trianingsih D
201410170311166 Firna Muflihani A
201410170311167 Vivianti Irine Putri  
201410170311168 Akromul Khaidar  
201410170311169 Rizky Noor Rahman A
201410170311170 Edy Prayogi E
201410170311171 Amruddin A
201410170311172 Novianti Ar.djumaidin A
201410170311173 Ady Maryam B
201410170311174 Noval Gibran Lubis A
201410170311175 Ajeng Sekar Ayu Swaditra A
201410170311176 Siti Rahimah B+
201410170311177 Nisrina Febriana B+
201410170311178 Ibnu Adin Nugroho A
201410170311179 Emilia Sinta Wardani A
201410170311180 Wutsqaa Imani Saputri A
201410170311181 Yulia Partina A
201410170311182 Retno Ayu Wulandari B+
201410170311183 Nurul Hikmah B+
201410170311184 Evitha Dwi Wulan Sari A
201410170311185 Yeni Lestari A
201410170311186 Dary Abiyyu E
201410170311187 Divani A
201410170311188 Riza Arivatul A
201410170311189 Ria Triananda Putri A
201410170311190 Abdurrahman A
201410170311191 Toni Radiansyah  
201410170311192 Marija A
201410170311193 Faisal Nurcahyo A
201410170311194 Fitriya Kholifatul U A
201410170311195 Ilham Maulana A
201410170311196 Grace Cholidia Cahyasari A
201410170311197 Nina Yuliandari Dwi Putri A
201410170311198 Tamara Linkan Lestari B+
201410170311199 Kharisma Chandra Nurmareta A
201410170311200 Elfin Agustina B+
201410170311201 Dinar Nur Hayati A
201410170311202 Sintya Nabella A
201410170311203 Hera Dini Ermayanti B
201410170311204 Desy Nana Chorniasari  
201410170311206 Arkha Jaya Romadhon E
201410170311207 Muhammad Iqbal Octodwiryanda E
201410170311208 Sri Natulia A
201410170311209 Diana Ekasari Wahyuningtyas A
201410170311210 Aulia Nurjanah Galuvi A
201410170311211 Faris Afrizal B+
201410170311212 Mochammad Rizky Prasetyo  
201410170311213 Vebby Ayu Novita Anggraeny A
201410170311214 Thian Kiki Wijayanti A
201410170311215 Fajar Arif Nugraha  
201410170311216 Setiadi A
201410170311217 Alif Watan B
201410170311218 Riski Fitriana Sativa  
201410170311219 Roynaldo Lubaba B+
201410170311220 Indra Maya Nastiti A
201410170311221 Cahyo Utomo A
201410170311222 Ahmad Hudiya Alhaq B
201410170311223 Moch. Atho Ulkarim A
201410170311224 Bahrussofa Goldy Pratama Putra A
201410170311225 Niko Harsendo A
201410170311226 Retno Wulandari A
201410170311227 Arnike Dyah Ajiningtyas A
201410170311228 Ratna Thalia Audina A
201410170311229 Fauzatul Fitriyah A
201410170311230 Riska Novitasari A
201410170311231 Bella Connita Usada A
201410170311232 Khelida Septi Aqdana  
201410170311233 Nurcahyani B+
201410170311234 Nadiyatus Shalihah  
201410170311235 Nur Fauziyah Apriliani A
201410170311236 Ilham Taufiqurrohim A
201410170311237 Meilina Hardiyanti A
201410170311238 Mochammad Alaq Ridloan A
201410170311239 Zainidar Nur Basri A
201410170311240 Ismi Fitria Hanim A
201410170311241 Ayu Eka Lestari  
201410170311242 Sekar Dewi Ayuningtyas X
201410170311243 Anys Khoiriyah  
201410170311244 Amirah Chodijah A
201410170311245 Yogi Kurniadhi Waskita A
201410170311246 Andrawina Sukma Harsanjani A
201410170311247 Bagus Dwi Pamungkas A
201410170311248 Novie Kusuma Dewi A
201410170311249 Bias Wiedya Lestari A
201410170311250 Sakinah B+
201410170311251 Novalia Nugraha Ningsih A
201410170311252 Grandika Helpandu Abdillah A
201410170311253 Paridatul Kusna A
201410170311254 Fitri Merdhania Febriandika A
201410170311255 Laode Wijaya Bagus Irianto A
201410170311256 Nila Tasri B+
201410170311257 Shafira Putri Anggarani A
201410170311258 Syamsul Arifin A
201410170311259 Khurota Ainun Agustinningsih A
201410170311260 Rani Nurlita Septiana A
201410170311261 Vindy Robika Permata A
201410170311262 Melvi Ayu Vardika A
201410170311263 Suci Ayu Febrianti A
201410170311264 Andre Dwi Lesmana A
201410170311265 Yurinda Saldiana A
201410170311266 Hendi Risky Agung B
201410170311267 Mei Dina Lutfiana A
201410170311268 Raudhah Trisna Wardhani A
201410170311269 Dewi Sipta Rini A
201410170311270 Elok Rahmasari A
201410170311272 Muh. Farkan Chalif Mawada B
201410170311273 Dimas Mahardika Palupi A
201410170311274 Aliimullah Batik Kalamsyah A
201410170311275 Dea Sekar Larasati A
201410170311276 Raden Yudha Herawan A
201410170311277 Yuli Fitriyanah A
201410170311278 Arum Dwi Kurnia  
201410170311279 Mochammad Choiruddin Eka Bakti Nusantara A
201410170311280 Denik Ariyanti B+
201410170311281 Farras Qoid Muhana A
201410170311282 Rangga Septrian  
201410170311283 M.fikri Himmawan  
201410170311284 Mayalita Octafiani A
201410170311285 Fadhil Sodiq Lazuardi B+
201410170311286 Arum Maeylia Putriani A
201410170311287 Ahmad Biljaviril Qalbi B+
201410170311288 Desy Yunitasari A
201410170311289 Shinta Devi Laraswati  
201410170311290 Faisal Bintang A
201410170311291 Faradhilla Ayu Rifany A
201410170311292 Masita Hersas Ciptarani  
201410170311293 Iranda Merlyana Tri Oktamala A
201410170311294 Sarah Maulina Ayu Nur Rachmad A
201410170311295 Agus Ahmad Arif E
201410170311296 Vilmia Farida A
201410170311297 Fibi Ria Ardita B+
201410170311298 Afdholifah Ainunia Hago A
201410170311299 Silvy Sari Setyaningrum A
201410170311300 Ifadatul Amaliyah A
201410170311301 Diah Ayu Maharani A
201410170311302 Nizamuddin Aulia  
201410170311303 Annisa Nurdiana B+
201410170311304 Paradigma Donggo Mentarang B+
201410170311305 Enny Maryana  
201410170311306 Andy Pradana Mahardika A
201410170311307 Nikmatul Jannah A
201410170311308 Ahadyan Bagus Rizaldi A
201410170311309 Pinky Alfi Zuhairini A
201410170311310 Rosida Ibrahim A
201410170311311 Anggada Utomo A
201410170311312 Diko Herdamawan Wibowo  
201410170311313 Moch. Ananta Yogatama Nugraha  
201410170311314 Dewinta Larasati B+
201410170311315 Rio Adam Farisi  
201410170311316 Desi Setiyo Wati B+
201410170311317 Arga Fisam Wiyarma A
201410170311318 Anita Khrisdianty B+
201410170311319 Gesti Arini Putri A
201410170311320 Wanda Choirulummah B+
201410170311321 Geha Permata Aprilia A
201410170311322 Anggy Elfa Nurliawan  
201410170311323 Nurholis B+
201410170311324 Novita Yuliana A
201410170311325 Delia Putri Setyowati A
201410170311326 Zata Zainina Amalina A
201410170311327 Alif Fauzan A
201410170311328 Ike Mayang Listiananda  
201410170311329 Nisrinatika Rifdafatin Hanifah A
201410170311330 Nindi Vania Calista Vida A
201410170311331 Lailatul Firdausy  
201410170311332 Lia Alfianita  
201410170311333 Vipta Zuraidha A
201410170311334 Indah Dwi Febriyanti  
201410170311335 Khalfia Arhami Ramadhana B+
201410170311336 Septian Viqi Zamzam  
201410170311337 Adinda Pinky Kathlea B+
201410170311338 Mahardhika Gusti Putra  
201410170311339 Zainab Muladawilah B+
201410170311340 Gery Erents Permata Listyanto  
201410170311341 Ria Fatmasari B+
201410170311342 Husna Shafiyah  
201410170311343 Monifa Yuliana Dwi Sandra A
201410170311344 Feni Damayanti Suryaningsih  
201410170311345 Winda Permatasari A
201410170311346 Ivon Nurmas Ruroh A
201410170311347 Try Bagus Aminnudin A
201410170311348 Aditya Pradipta Azhar A
201410170311349 Nurfitrah Febriyanti A
201410170311350 Lilah Adetya A
201410170311351 Wendaka Setiya Pratama A
201410170311352 Aknes Melani Ayustin A
201410170311353 Muhammad Rizal A
201410170311354 Rizky Fitrah Insania A
201410170311355 Ru`yatul Badi`ah A
201410170311356 Muhammad Rizkan Hidayat C
201410170311357 Habiba Isnaini Syarifah A
201410170311358 Antony Arya Wardana  
201410170311359 Rifa Maria Ulfah A
201410170311360 Faradila Pratiwiningtyas B+
201410170311361 Yoga Dwi Yuwana Putra  
201410170311364 Almira Erina Wulan Yolanda B+
201410170311365 Naurosah Budiati A
201410170311366 Shanti Kurnia Cahyani B+
201410170311367 Nova Aiedha Ilahi Robby A
201410170311368 Nindya Septi Andari B+
201410170311369 Adi Prasetyo Igirisa A
201410170311370 Yudha Anugrah Su'udy A
201410170311371 Fithiyaturrahmah B+
201410170311372 Ratna Puspita Sari B+
201410170311373 Ananda Firdausi A
201410170311374 Bellia Nanda Prastiwi A
201410170311375 Hesti Tiara Putri A
201410170311376 Aprilliana Setya Pratiwi A
201410170311377 Zehan Novianty Nur A
201410170311378 Maya Puspitasari A
201410170311379 Muhammad Nidhom A
201410170311380 Malhisa Mohammad Nur A
201410170311381 Desi Putri Mulyasari A
201410170311383 Novita Susanti A
201410170311384 Nadia Ayu Citra Wirawati A
201410170311385 Hasan Habibi A
201410170311386 Yolanda A
201410170311387 Septian Darmawan A
201410170311388 Arinsya Sukma Dewi A
201410170311389 Zulfais Noor Hidayat C+
201410170311390 Siti Nur Azizah Apriliani A
201410170311391 Muhamad Tausi`ul Arzaq A
201410170311392 Arslinda Dwi Pratiwi A
201410170311393 Vian Wedo Cahyono Putra A
201410170311394 Juliana A
201410170311395 Dea Virgiantari Qur\'antina A
201410170311396 Nuril Mufida A
201410170311397 Anggun Diah Anggraeni A
201410170311398 Mira Ayu Permatasari A
201410170311399 Dyta Dwi Hartanti A
201410170311400 Galih Diaz Permana A
201410170311401 Dieka Rohmahwati Annisa' Putri A
201410170311402 Regina Edginarda Suhardi A
201410170311403 Hendra Aditya Nugraha A
201410170311404 Kreshna Muhammad Hanif Murod B+
201410170311405 Mas Rofi Ilyas Safa A
201410170311406 Nabilla Puspita Dewi A
201410170311407 Melinda Fauziyah A
201410170311408 Candra Setiobudi A
201410170311409 Wahyu Setiyo Raharjo Nugroho Noto Negoro B+
201410170311410 Mela Puji Agus Pratiwi A
201410170311411 Melisa Andini B+
201410170311412 Ridha Dwi Wulan Putrirahma  
201410170311413 Dwi Indriani Fidiastutik Wijaya A
201410170311414 Werda Velani Mamuaya A
201410170311415 Dimas Luthfan Arif  
201410170311416 Febri Heni A
201410170311417 Bashirota Taqiyya A
201410170311418 Ali Zainal Abidin B+
201410170311419 Imam Alfath Zulkarnain  
201410170311420 Rahmania Puspita Sari A
201410170311421 Faiza Hamidiyah A
201410170311422 Setyawati A
201410170311423 Muhammad Rifan Fansyuri A
201410170311424 Damara Kusuma Wardhani B+
201410170311425 Mike Dwi Handayani A
201410170311426 Amalia Ayu Maghfiroh A
201410170311427 Nindya Oktafiani Putri A
201410170311428 Miranti Dwi Fatmawati A
201410170311429 Mohammad Assari Minto Dirjo B+
201410170311430 Rynaldhi Dwicahyo A
201410170311431 Irvan Arifansyah A
201410170311432 Ariza Ariskawati A
201410170311433 Ely Mastyam Widyawati A
201410170311434 Wahyuning Putri Pratiwi A
201410170311435 Rosyeka Nurkumala Putri B+
201410170311436 Heni Laily Kurnia A
201410170311437 Ika Wahyu Rindayani B+
201410170311438 Sherly Wisya Rosalina A
201410170311439 Lailia Dwi Fitriana A
201410170311440 Tri Eva Teguh Pravita A
201410170311441 Sindi Nunuk Kristianing B+
201410170311442 Krisna Bayu Fadhila B+
201410170311443 Diah Arianti B+
201410170311444 Fajar Lukman Farid B+
201410170311445 Tiara Saviesta Maharanie A
201410170311446 Oki Tri Hardiyatmoko A
201410170311447 Wella Meisela Anggraeni  
201410170311448 Syaiful Mujab B+
201410170311449 Diana Mulia Sari A
201410170311450 Budi Setiawan A
201410170311451 Imelia Mona Putri Rusdiana A
201410170311452 Tri Meinarno Putra B+
201410170312362 Nurwulan Intan Palupy C+
201410170312363 Aditya Putra Pratama  
201410170312459 NADYA FARAH SAFITRI  
201410170312460 ARRIZNA AUFANI  
201410170311398 Lenny Wahyuningtyas B
201410170311399 Oddie Putra E B
Shared:

PENGUMUMAN

dasdas

PENGUMUMAN LOLOS TES TULIS DAN KOMPUTER ASLAB 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

20 November 2017

dasdas

PENGUMUMAN HASIL TES ADMINISTRASI ASLAB 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

02 November 2017

dasdas

DAFTAR NAMA LOLOS TES ADMINISTRASI RECRUITMENT ASLAB AKUNTANSI 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

02 November 2017

dasdas

OPREC ASISTEN LABORATORIUM AKUNTANSI 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

12 Oktober 2017

dasdas

Pengumuman Pendaftaran Praktikum Mengulang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

11 Januari 2017

dasdas

PENGUMUMAN HASIL TES TULIS DAN KOMPUTER REKRUITMEN ASISTEN LAB. AKUNTANSI 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

23 November 2016