BERITA

AGENDA

PENGUMUMAN

BEASISWA

Nilai Praktikum Manufaktur Angkatan 2015

201510170311001 Muhammad Rifqie Al Fahmie A
201510170311002 Andi Kurniawan B+
201510170311003 Givanti Aldilah A
201510170311004 Siska Aprillia A
201510170311005 Reza Pahlevi B
201510170311006 Muhammad Putu Arsyandra B
201510170311007 M Haidar Wicaksono E
201510170311008 Hanzarani Nurbudi B+
201510170311009 Reti Kusuma Rahayu A
201510170311010 Rachmad Ilal Mucholafa  
201510170311011 Sekar Rachma Putri Syahari A
201510170311012 Hilmi Nur Furqoni A
201510170311013 Alif Difa Miftakhunnimah A
201510170311014 Muhammad Mufti Fathony A
201510170311015 Yeni Kartika Dewi Nurjana  
201510170311016 Muhammad Taufiq A
201510170311017 Salvina Haen Eka Putri A
201510170311018 Restu Fauzi B
201510170311019 Teddy Setiawan A
201510170311020 Tezzar Bhimantara Aji Januar Shakti A
201510170311021 Fahri Fauzi B
201510170311022 Wildan Andiyoga B+
201510170311023 Nazifa Alya E
201510170311024 Jati Dara Anragani  
201510170311025 Jafar Shodiq B+
201510170311026 Bey Arifin Noor A
201510170311027 Moch. Yolanda Adin Nata B+
201510170311028 Aliefyon Hardi Syahputra A
201510170311029 Vivi Anggraini A
201510170311030 Dinda Sari Rahimiputri B+
201510170311031 Fahmi Rahim Siregar A
201510170311032 Regina Chairunnisa Aisyiyah B+
201510170311033 Bimby Maulita Perdana Putri A
201510170311034 Nikita Aprilla Saputri A
201510170311035 Yunita Wulandari A
201510170311036 Ayu Setyo Rini A
201510170311037 Risa Eka Fronanda A
201510170311038 Andi Riskyah Rahmadanti Arafah  
201510170311039 Wulan Fitriyah  
201510170311040 Wachyudi Marzuki B+
201510170311041 Pratiwi Fitri Wijayanti A
201510170311042 Rossi Mega Ramadhani A
201510170311043 Ilwansyah A
201510170311044 Ardhita Julina A
201510170311045 Tegar Laksono A
201510170311046 Rosmiati A
201510170311047 Siinnai Putri Ramadhani A
201510170311048 Ruspitasari Yulita Wardani A
201510170311049 Hanifah Kartini Wulandari B+
201510170311050 Putri Permatasari A
201510170311051 Bella Trihayu Lestari  
201510170311052 Debby Herdina Permata Sari A
201510170311053 Nurul Dalifah A
201510170311054 Devi Rahma Agustin A
201510170311055 Anifah B
201510170311056 Elmi Renni Novita B
201510170311057 Muh. Lutfhil Khalik A
201510170311058 Nur Latifah A
201510170311059 Khairun Ni'mah Ismail A
201510170311060 Rismila Noviana  
201510170311061 Erianto Paembonan A
201510170311062 Rizki Yuniar Kusumawardani A
201510170311063 Inmiliyu Setiyani Kusuma B+
201510170311064 Nabila Maharani A
201510170311065 Mahardika Wibawa Mukti A
201510170311066 Wardatul Jannah A
201510170311067 Maqhfira Putri Jihana Ma'sum A
201510170311068 Nurchita Arliza A
201510170311069 Irfan Syarif Utama  
201510170311070 Selvi Asri Yunara A
201510170311071 Sarining Tiyas Widiyastuti  
201510170311072 Annisa Mutiara Hantrini Sudirman A
201510170311073 Yolanda Mustika Sari  
201510170311074 Rini Suharyani A
201510170311075 Maudi Sinti Nurcahyani A
201510170311076 Iswahyu Dewi Miyossy A
201510170311077 Salma Rizky Puri Ariztanti A
201510170311078 Syindi Dwi Ayustin A
201510170311079 Angga Ramadhani Macrophylla Griff A
201510170311080 Nur Indra Pratiwi A
201510170311081 Putra Dianda Pratama  
201510170311082 Mohamad Rizaldi Gobel A
201510170311083 Siti Aminah Sumarji A
201510170311084 Muhammad Fathur Aditama A
201510170311085 Attika Dewi Shaqinnah Karsono A
201510170311086 Siti Amalia A
201510170311087 Qonita A
201510170311088 Intan Irvina Fahmi A
201510170311089 Intan Yurina Oktaviani A
201510170311090 Ramadhani Abdar A
201510170311091 Erdian Sahlan  
201510170311092 Datin Fitriyah Sari A
201510170311093 Novia Dwi Puspitasari A
201510170311094 Farissa Imani Riswanto A
201510170311095 Putri Mayuroh A
201510170311096 Mochammad Choiron A
201510170311097 Diah Inayah B+
201510170311098 Putri Noorkhaliza  
201510170311099 Rio Hermawan B+
201510170311100 Fatimah Aslam A
201510170311101 Iin Novitasari A
201510170311102 Safrilla Putri Camendini A
201510170311103 Rizka Ayu Rachmawati  
201510170311104 Rr. Dyah Fadliela Pramesthi A
201510170311105 Arif Syatriawan B+
201510170311106 Alifaturrokhiem  
201510170311107 Ivan Rizky Ramadani Hagesti A
201510170311108 Safirah Fauziyyah Arummaya A
201510170311109 Mardiah Katrina A
201510170311110 D.A. Sastri Wardani A
201510170311111 Desti Aulia A
201510170311112 Annisa Maya Faradila  
201510170311113 Melly Martina B+
201510170311114 Erlina Nurmawati B+
201510170311115 Dimas Rifqi Habibie  
201510170311116 Ratu Rahma Harviana A
201510170311117 Martha Alaska  
201510170311118 Ikhlasul Amal Tsalis Auladi B+
201510170311119 Meryza Nur Aldilla  
201510170311120 Desy Khoirunnisa B
201510170311121 Vijayri Qusman  
201510170311122 Muhibar Sobary Ardan  
201510170311123 Intan Syifa Permataputri  
201510170311124 Ayu Octavya Azhary B+
201510170311125 Rudi Susanto E
201510170311126 Irkham Lubada Ash-shiddiqi B
201510170311127 Safira Bella Mukti B
201510170311133 Dimas Panji Asmara B
201510170311134 Farina Hidayati B+
201510170311135 Ridho Ilhamza B+
201510170311136 Muhammad Wendy Kusuma Wardana B+
201510170311137 Mishelia Annisa Rezianti  
201510170311138 Farhan Achmad Fajari A
201510170311139 Izza Natasya Alif Kurniawati A
201510170311140 Ika Maldiana Munfida B+
201510170311141 Adinda Dewi Larasati A
201510170311142 Eliya Afidatul Maula A
201510170311143 Oktavianti Adi Nastiti B+
201510170311144 Akrabuddin Agrioryzae B+
201510170311145 Ma'rifatul Khasanah B
201510170311146 Feris Candra Wijaya B+
201510170311147 Vivi Novita Sari A
201510170311148 Amilatus Zahro A
201510170311149 Muhammad Khairul Umaam  
201510170311150 Indah Gita Cahyani B+
201510170311151 Ulfa Jamilatul Jannah B
201510170311152 Ramdan Hanif Widasena B+
201510170311153 Phebby Claudia Putri Harmayanda E
201510170311154 Cormelita Mayori Adit Tama A
201510170311155 Muhamad Dio Risdyan Candra E
201510170311156 Isrotul Hidayah B+
201510170311157 Bagus Dwi Laksono A
201510170311158 Sri Wulandari B+
201510170311159 Muhammad Hari Subangkit A
201510170311160 Billy Adhira B+
201510170311161 Vea Viola Baby Azura B+
201510170311162 Cikita Dini Larasati B+
201510170311163 Alif Maulana B+
201510170311164 Aina Mardhiya A
201510170311165 Cicik Alimatus Sholiqha B+
201510170311166 Siti Mariyam A
201510170311167 Datuk Abdul Karim Wailissa E
201510170311168 Nur Rekha Aulia Anindita A
201510170311169 Haritz Firmandita Putra  
201510170311170 Nurul Fatmi E
201510170311171 Deri Iqbal Pratama A
201510170311172 Rizal Dwi Jayanto A
201510170311173 Wirawan Ari Ferdian A
201510170311174 M. Ajid Ramdhani A
201510170311175 Wahyuni Kusumaningrum Promudhowardhani A
201510170311176 Desi Ayu Arum Sari A
201510170311177 Fahmi Firdaus B+
201510170311178 Andriyani Dwi Anggraini A
201510170311179 Gilang Tegar Istirja'a B+
201510170311180 Malinda Malik B+
201510170311181 Muchammad Syahrial A
201510170311182 Benita Zerlindha A
201510170311183 Bintari Laksmimurti A
201510170311184 Zulpan Efendi A
201510170311185 Lisyadena Febriani A
201510170311186 Laila Amalia  
201510170311187 Mohammad Gusti Fawaid  
201510170311188 Rima Melati Putri Lestaluhu D
201510170311189 Rawinda Novia Amy A
201510170311190 Pusiman A
201510170311191 Mega Putri Paramita A
201510170311192 Riska Wulansari A
201510170311193 Bayu Adi Suryono A
201510170311194 Tiaz Pujiati Wibowo A
201510170311195 Dela Ayu Lifiana Putri B+
201510170311196 Dwi Risma Alji A
201510170311197 Fiihhinna Khairat B+
201510170311198 Elok Akhmalia E
201510170311199 Yanuar Kurnia Priambodo B+
201510170311200 Rafidah A
201510170311201 Fiorentina Dian Gunawan A
201510170311202 Fredy Dwi Herlyanto A
201510170311203 Anadia Sabrina A
201510170311204 Chadijah Leksono A
201510170311205 Rosi Dwi Indriani A
201510170311206 Cintya Devi Herdita B+
201510170311207 Fildza Dewi Hamami A
201510170311208 Andian Sumartha C+
201510170311209 Emi Dwi Sukmawati A
201510170311210 Wili Agus Kurniawan A
201510170311211 Arlinda Widyantari B
201510170311212 Riska Dwi Puspitarini A
201510170311213 Farah Annisaa' Mardhiyyah A
201510170311214 Vandena Mauri Putri B+
201510170311215 Isromy Gifari A
201510170311216 Bagus Setyo Laksono A
201510170311217 Barly Asshiddiqi E
201510170311218 Ahmad Faris E
201510170311219 Widyawati A
201510170311220 Manda Fresila Artika B+
201510170311221 Agung Setiadi A
201510170311222 Yaomil Fitriyah A
201510170311223 Mohammad Fauzi Rahman Suwarno B+
201510170311224 Mohammad Rijal Ardiansyah A
201510170311225 Nudyna Synta Dewi B+
201510170311226 Rizka Abrianti E
201510170311227 Raditya Nugraha Utomo  
201510170311228 Achmad Yachya A
201510170311229 Mochamad Sofiulloh A
201510170311230 Pandu Gumelar Shakti E
201510170311231 Kinanthi Esti Nariswari A
201510170311232 Mimma Ayidina Ahlita Atika B+
201510170311233 Novia Lendryani B+
201510170311234 Amalia Meika Sari B+
201510170311235 Ajeng Hanum Puspita Sari A
201510170311236 Herdi Rinjani A
201510170311237 Abitha Shella Yuniar A
201510170311238 Zainuddin A
201510170311239 Raissa Rena Rhea Rosmala A
201510170311240 Monica Putri A
201510170311241 Achmad Faizal Nasrullah Kuncoro E
201510170311242 Bimbi Priya Bintang Anjasmara A
201510170311243 Khairatunnisak A
201510170311244 Hikmatul Bella Rosandra A
201510170311245 Yuni Nur Aisah A
201510170311246 Muhammad Faris Rahmaditya B+
201510170311247 Retno Mertoyoso Putri A
201510170311248 Saiful Anwar A
201510170311249 Lirahayu Erisa A
201510170311250 Maya Agustina A
201510170311251 Mochamad Ghozali Ade B+
201510170311252 Muhammad Mawaddah B+
201510170311253 Anela Wiwahyu Cindera Kasih B+
201510170311254 Titin Istiana A
201510170311255 Sofiah Hisyam Alamudi B
201510170311256 Dwi Ferianto E
201510170311257 Maharani Sagita B+
201510170311258 Richa Sofya Rochmana B+
201510170311259 Novien Fakhru Diansyah A
201510170311260 Eko Wahyu Kristiyanto B+
201510170311261 Aisya Megarani A
201510170311262 Bayu Adji Dharmawan A
201510170311263 Dhafy Adhyatmaka E
201510170311264 Rheyna Ramadha Mayangsari A
201510170311265 Rizqi Fitri Nurliana A
201510170311266 Nur Rohmatul Fitriyah B+
201510170311267 Arga Geno Saptayu B+
201510170311268 Dendy Lanuari Saputra B
201510170311269 Tony Yanuar Syahputra  
201510170311270 Rezeki Ayu Ramadhani A
201510170311271 Tri Ahmmad Zakky B+
201510170311272 Arnaz Mega Ferawati A
201510170311273 Ratih Dwi Rahayu Ningrum A
201510170311274 Shandy Yoga Putra Bay B
201510170311275 Ahmad Syarifudin A
201510170311276 Anisa Rahmadani Hanif A
201510170311277 Danang Viki Andiansyah B+
201510170311278 Ridya Adjani B+
201510170311279 Annisa Damayanti A
201510170311280 Elok Cahya Ningrum B+
201510170311281 Novia Dwi Prastiningrum A
201510170311282 Ayu Apriliani Hidayat A
201510170311283 Dimas Yoga Pahala Putra A
201510170311284 Leonita Dwi Priyanti Agustina A
201510170311285 Muhammadin A
201510170311286 Helga Harinda A
201510170311287 Aldina Puspitasari B+
201510170311288 Dwiky Yuniar Saputra A
201510170311289 Alfiana Purnamasari A
201510170311290 Milko Sakotalawe B+
201510170311291 M. Arya Syaikhul Arief B+
201510170311292 Samsul Arifin B+
201510170311293 Gita Ayu Ningtyas A
201510170311294 Rifaldi Alfayat B+
201510170311295 Tri Ismayanti B+
201510170311296 Wirasandy Damai Yoga A
201510170311297 Ahmad Yulian Saleh B+
201510170311298 Kahfi Yusuf Sugiarto B+
201510170311299 Fatmala Sari A
201510170311300 Anggun Safirah Rahawarin B
201510170311301 Sevi Wulandari B
201510170311302 Vanantya Hinggis Erdhina A
201510170311303 Diah Apvia Kumalasari A
201510170311304 Dallillah Nawasarif A
201510170311305 Fajri Mega Ayu Hinendy A
201510170311306 Ilham Cahyono Puspoyudho B+
201510170311307 Lalu Rido Amrullah A
201510170311308 Rikho Adi Satya Budi Putra B+
201510170311309 Eny Oktavia E
201510170311310 Septian Dwi Satrio Wiwoho A
201510170311311 Muhammad Nur Wahid Danang F E
201510170311312 Idris Delfrino B+
201510170311313 Alif Winarko A
201510170311314 Muhammad Sufyan Juliandi Indra Jaya A
201510170311315 Dony Irawan B+
201510170311316 Redita Dichi Setiawan A
201510170311317 Valentino Masan Libu Kleden B
201510170311318 Siti Aisyah A
201510170311319 Ginanjar Arief Setyabudi B+
201510170311320 Heny Ayu Widayanti A
201510170311321 Dauda Komaranda E
201510170311322 Lulu'il Hikmahtuzzahro A
201510170311323 Arvin Surya Fiawan A
201510170311324 Riezky Fathurrahman A
201510170311325 Solikhul Echwan A
201510170311326 Fidhina Nur Ifalah A
201510170311327 Jenius Nur Alam Son Ni'mas B
201510170311328 Rizky Awallya Safira A
201510170311329 Intan Dinarsari A
201510170311330 Nur Komariyatul Khasanah A
201510170311331 Ade Elsa Agustini A
201510170311332 Indah Fatir Nur Baiti A
201510170311333 Lola Astika B+
201510170311334 Fatkhurrohman B+
201510170311335 Rizka Aulia Ramadhani A
201510170311336 Rosi Nur Vitasari A
201510170311337 Rifqi Khorulloh B+
201510170311338 Bayu Puspito B+
201510170311339 Rama Rizki Alfiansyah A
201510170311340 Alfiratun Azzahra A
201510170311341 Fegy Sukris Sri Andriany A
201510170311342 Monica Etza Fatmawati A
201510170311343 Lailiana Annisa A
201510170311344 Navis Furqoni B+
201510170311345 Riavinola Manghayu Dewi A
201510170311346 Siska Fauziah E
201510170311347 Rr. Diena Ayu Puteri Liandharana A
201510170311348 Anan Sastiyan B+
201510170311349 Agnesya Dita Pratama A
201510170311350 Chusnul Wahyu Wanovida B+
201510170311351 Yulia Lestari A
201510170311352 Yodhaning Dwangkara Wiradiputra  
201510170311353 Yoga Pratama B
201510170311354 Kreasti Vitri Ayu A
201510170311355 Cinta Purnamasari A
201510170311356 Yuliana Sudarwati A
201510170311357 Iqbal Naufal Saputra B+
201510170311358 Lia Candra Inata A
201510170311359 Mahwa Syahda Gailea B+
201510170311360 Hera Amalia E
201510170311361 Muh. Alfan Maskur Kurniawan E
201510170311362 Triedi Kukuh Wicaksono B+
201510170311363 Torezya Anggraini A
201510170311364 Yogi Saputro B+
201510170311365 Ahmad Hafiidzh Perdana Putra B+
201510170311366 Muh. Fadhir A.I. Lamase C+
201510170311367 Weni Kurnia A
201510170311368 Esmeralda Fatin Khozaeni A
201510170311369 Dessy Nora Afilia A
201510170311370 Andy Prasepto Kapoh C+
201510170311371 Nur Risky Fauziah B
201510170311372 Muhammad Riza Kurniawan B+
201510170311373 Gagot Sulistyo B+
201510170311374 Chelysta Wahyu Antika B+
201510170311375 Fathiya Rachmasari E
201510170311376 Vicky Susanti B+
201510170311377 Dita Indah Mawarni  
201510170311378 M. Hafiis Rasyid Anugraha B
201510170311379 Moh. Affan Assegaf B
201510170311380 Rasyid Ridha E
201510170311381 Chandra Agung Nugraha  
201510170311382 Novenia Savitri B
201510170311383 Akbarus Syahadat Amrullah C+
201510170311384 Muhammad Ahli Baihaqi B
201510170311385 M Naoval Romy Rajabi E
201510170311386 Istiningsih A
201510170311387 Ridda Ramadhyaning Putri A
201510170311388 Feptia Fitriana A
201510170311389 Safrengga Mulia Prastama B+
201510170311390 Nafis Indra Prawira A
201510170311391 Regal Novito B+
201510170311392 Moh. Fahmi Zakkifirman Syah B+
201510170311393 Muhamad Fajar E
201510170311394 Sri Mulyani B
201510170311395 Sukma Nugraha B+
201510170312128 Hadi Kuncahyo E
201510170312129 Ishwara Wahyu Prasassy  
201510170312130 Dwi Putranto Baskoro  
201510170312131 Gilang Hutama E
201510170312132 Maskita Rusnamoda E
Shared:

PENGUMUMAN

dasdas

PENGUMUMAN LOLOS TES TULIS DAN KOMPUTER ASLAB 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

20 November 2017

dasdas

PENGUMUMAN HASIL TES ADMINISTRASI ASLAB 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

02 November 2017

dasdas

DAFTAR NAMA LOLOS TES ADMINISTRASI RECRUITMENT ASLAB AKUNTANSI 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

02 November 2017

dasdas

OPREC ASISTEN LABORATORIUM AKUNTANSI 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

12 Oktober 2017

dasdas

Pengumuman Pendaftaran Praktikum Mengulang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

11 Januari 2017

dasdas

PENGUMUMAN HASIL TES TULIS DAN KOMPUTER REKRUITMEN ASISTEN LAB. AKUNTANSI 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

23 November 2016